Matičná doska – zadná strana

1 konektor zadnej kamery
2 konektor prednej kamery
3 LCD konektor
4 dotykový displej
5 audio tlačidlo
6 dock konektor
7 konektor batérie