Interaktívna prezentácia smartfónu iPhone 5s

By | júl 20, 2019

Mobilné telefóny spôsobili zmenu života ľudí v spoločnosti. Ich pôvodné poslanie komunikovať kedykoľvek, kdekoľvek a skýmkoľvek sa integráciou s počítačmi do ruky zmenili na nástroj ktorý, nahradil nielen telefón ale aj osobný počítač, iPad, televízor, rádio, MP3 prehrávač, záznamník zvuku, reproduktor, videokameru, hernú konzolu, modem, kalkulačku, fotoapatát, budík, GPS navigáciu, hodinky, kreditnú kartu, kompas, USB, pevný disk, baterku, krokomer, klávesnicu, pero, papier, cestovný lístok, zošit, slovník, kalendár, noviny, časopisy, knihu a mnohé iné predmety dennej potreby.

  Integráciou s webovými aplikáciami aj poradcu pri rozhodnutiach a pomocníka pri riešení problémov dokonca poskytuje rozhranie pre lekárske diagnostické prístroje využívané v telemedicíne, napríklad merač obsahu kyslíka v krvi alebo frekvencii srdca. V krajinách tretieho sveta napríklad v Indii majú smartfóny veľký podiel na hospodárskom raste a eliminovaní chudoby. Smartfón okrem možnosti bezdrôtovej telekomunikácie komunikovania de fakto po celom svete má výpočtový výkon dostatočný pre multimediálne aplikácie a priateľské rozhrania cez dotykový displej  a rôzne senzory. Z tohto pohľadu reprezentuje typické zariadenie pre Internet vecí.

Smartfóny sú jedny z dômyselných, rozšírených a technologicky vyspelých zariadení na svete. Každý deň sa stávajú čoraz dôležitejšími pre život ľudí, ktorí ich používajú. Obrovské zdroje priemyslu sú zamerané na to, aby smartfóny boli inteligentnejšie. To znamená, že atraktívnejšie smartfóny neustále zasahujú trh, lákajúc ľudí k vylepšeniu s hodnotným návrhom lepších schopností a nových funkcií. Vlastnosti smartfónov môžeme deliť na základe hardwéru a softvéru, pri ktorých podrobne rozoberieme jednotlivé súčasti týchto smartfónov.